Nhật Bản phóng vệ tinh thời tiết thế hệ mới

Video
Nhật Bản đã phóng thành công vệ tinh quan sát thời tiết Hoa hướng dương 8 từ trung tâm vũ trụ Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.
Xem thêm