Nhặt được cục vàng nặng gần 8kg hình con gà trống

Video
Một người dân du mục dân tộc Kazakhstan ở Trung Quốc nhặt được cục vàng khổng lồ trong tự nhiên nặng gần 8kg có hình dạng giống một con gà trống.

VIDEO MỚI NHẤT