Nhiều địa điểm phát tặng miễn phí khẩu trang để phòng virus Corona

Video
Để phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona, nhiều điểm phát khẩu trang miễn phí ở Thủ đô được mở ra với thông điệp “chung tay chống lại virus Corona”