Nhiều học sinh mạo hiểm ngồi trên xe ben đến trường

Video
Tại Phnom Penh (Campuchia), các học sinh ngồi trên xe ben chở đầy đá để di chuyển đến trường bất chấp nguy hiểm.