Nhiều vùng ở Nam Trung Bộ bị chia cắt trong mưa lũ

Video
Nước trên các sông dâng cao đã nhấn chìm nhiều tuyến đường, cô lập một số khu dân cư ở Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi.

VIDEO MỚI NHẤT