Nhìn lại hình ảnh thiên tai hoành hành liên tiếp ở Nhật Bản năm 2018

Video
Hàng loạt thiên tai kinh hoàng từ đầu năm 2018 hoành hành ở Nhật Bản khiến nhiều người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề.