DMCA.com Protection Status

2.000 chiếc nón lá tạo thành cây thông Noel cao hàng chục mét ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Hơn 2000 chiếc nón lá đủ kích thước được kết với nhau tạo thành một cây thông Noel độc đáo.