Bay dọc tuyến đường sắt thi công ì ạch kéo dài cả thập kỷ ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Hơn 10 năm xây dựng, tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến đường sắt đô thị số 3) đã đội vốn "khủng khiếp" so với dự toán ban đầu, nhưng ngày đưa vào khai thác vẫn còn "mù mịt".

VIDEO MỚI NHẤT