Bay dọc tuyến đường sắt thi công ì ạch kéo dài cả thập kỷ ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Hơn 10 năm xây dựng, tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội (Tuyến đường sắt đô thị số 3) đã đội vốn "khủng khiếp" so với dự toán ban đầu, nhưng ngày đưa vào khai thác vẫn còn "mù mịt".