Bốn giải pháp 'hồi sinh' sông Tô Lịch

Nhịp sống Thủ đô
Xây cống thu gom nước thải ven sông về nhà máy xử lý; dẫn nước sông Hồng vào... là những giải pháp sẽ làm sạch sông Tô Lịch ở Hà Nội.