Chủ tịch Hà Nội: Hết tháng 12 chạy tàu Cát Linh - Hà Đông

Nhịp sống Thủ đô
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đang phối hợp với nhà thầu đưa đường sắt Cát Linh Hà Đông vận hành vào cuối tháng 12/2019.

VIDEO MỚI NHẤT