DMCA.com Protection Status

Con đường ngập bụi ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Đường quốc lộ 6 mở rộng đoạn qua thị trấn Chúc Sơn (Chương Mỹ) được phê duyệt từ năm 2011 đến nay vẫn chưa chưa hoàn thành.