Đoàn tàu rời ga ở Hà Nội với 1 hành khách duy nhất

Nhịp sống Thủ đô
Do thua lỗ kéo dài, từ 1/4/2018 tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long chỉ chạy 1 chuyến/tuần vào ngày thứ 6 thay vì mỗi chuyến/ngày như trước đây. Tuy nhiên mỗi chuyến cũng không đầy nửa toa hành khách.
Xem thêm