Dự án đường đua F1 Mỹ Đình giờ ra sao?

Nhịp sống Thủ đô
Chỉ ít tháng sau khi nhận đăng cai giải đua F1, khu vực xây dựng đường đua gần sân Mỹ Đình (Hà Nội) hiện đã giải phóng xong mặt bằng.
Xem thêm