Gấp rút hoàn thiện đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông

Nhịp sống Thủ đô
Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đang gấp rút hoàn thiện để kịp chạy thương mại vào tháng 4/2019.
Xem thêm