Hà Nội: Bí ẩn hang ngầm dưới đình cổ giáp hồ Tây

Nhịp sống Thủ đô
Đình Quán La ở Xuân La (Tây Hồ, Hà Nội) có một cửa hang dẫn xuống một hầm ngầm rộng lớn bí ẩn với nhiều giai thoại như là nơi để mộ của người Hán, hầm luyện Đan Sa, hầm chứa của cải..
Xem thêm