Hà Nội vá 8m đê vỡ ở Chương Mỹ khi nước rút

Nhịp sống Thủ đô
Đê Hữu Bùi bị vỡ khoảng 8 mét hiện đã được đóng cọc, đổ đá hộc chờ đến lúc nước rút sẽ vá lại.
Xem thêm