Không thể sửa chữa 16 bức tượng La Hán bị phá hoại

Nhịp sống Thủ đô
Các pho tượng La Hán bị phá hoại tại chùa Khánh Long (Hà Nội) không thể khắc phục sửa chữa được vì làm bằng đá nguyên khối.
Xem thêm