Ký ức ngày thủ đô đón thêm 3 triệu công dân

Nhịp sống Thủ đô
0h ngày 1/8/2008 - cột mốc địa phận Hà Tây được dỡ bỏ, chính thức đánh dấu ngày Hà Nội mở rộng địa giới hành chính.
Xem thêm