Ngày thứ Hai đặc biệt của công nhân may 10

Nhịp sống Thủ đô
Đúng 7 giờ 15 phút sáng thứ hai hàng tuần, gần 2 nghìn cán bộ công nhân viên, văn phòng cùng lãnh đạo ban giám đốc với trang phục chỉnh tề mặc áo cờ đỏ sao vàng đứng nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc. Đây cũng là một nét văn hóa đặc trưng của công nhân may 10 từ nhiều năm nay.
Xem thêm