Người Hà Nội đội mưa xếp hàng rồng rắn mua bánh Trung thu

Nhịp sống Thủ đô
Tại một hiệu bánh trung thu truyền thống ở Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội), hàng đoàn người kéo dài xếp hàng từ sáng sớm đến tận tối đêm để mua bánh trung thu.