DMCA.com Protection Status

Những tuyến đường chằng chịt ‘ổ gà, ổ voi’ ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Nhiều tuyến đường tại Hà Nội xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường lồi lõm, cát sỏi vung vãi, gây nguy hiểm và mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Xem thêm