Nông dân cấy lúa từ sáng sớm để tránh nắng nóng ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Những ngày qua, nông dân xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai ra đồng cấy lúa từ 4h sáng để tránh nắng nóng nhằm đảm bảo sức khỏe.