Tủ quần áo ấm miễn phí cho người nghèo ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Với khẩu hiệu "Ai thừa ủng hộ, ai thiếu đến lấy" tủ quần áo miễn phí mang lại hơi ấm cho người nghèo ở Hà Nội.
Xem thêm