Nhóm sinh viên 'chế' xe máy chạy không cần nhiên liệu

Video
Loại xe máy do một nhóm sinh viên người Mexico thiết kế ra có thể vận hành tốt mà không cần đến nhiên liệu, bởi nó có khả năng tự tạo năng lượng.