Nhóm sinh viên Đà Nẵng sáng chế máy thu gom rác dưới nước

Video
Vận hành dưới nước nhờ hệ thống chân vịt, rác được hút lên băng tải rồi đổ vào thùng chứa, sản phẩm này do sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng sáng chế.

VIDEO MỚI NHẤT