Nhức nhối nạn nạo phá thai ở giới trẻ

Video
Theo thống kê, Việt Nam xếp thứ 5 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á về nạn nạo phá thai. Tình trạng này đã trở thành một cảnh báo nguy hiểm đối với xã hội.
Xem thêm