Những bảo vệ bị trộm giăng bẫy lấy mất Honda SH

Video
Vờ hỏi đường, trộm bẻ khóa SH ngay sau lưng bảo vệ; giăng bẫy trộm xe SH bằng chiếc áo mưa 10.000 đồng... là những màn trộm xe khiến nhiều người bất ngờ.