Những bức tranh 3D tuyệt đẹp được vẽ trên đồng lúa

Video
Người dân nơi đây tin rằng, việc cắt tỉa ruộng lúa thành các tác phẩm nghệ thuật sẽ giúp cho mùa lúa năm sau được bội thu hơn.