Những cách mở cửa khác thường chỉ có ở siêu xe

Video
Để bước vào những mẫu xe đặc biệt, đôi khi phải biết cách sử dụng những chiếc lẫy hoặc nút bấm được thiết kế như đánh đố.

VIDEO MỚI NHẤT