Những cách mở cửa khác thường chỉ có ở siêu xe

Video
Để bước vào những mẫu xe đặc biệt, đôi khi phải biết cách sử dụng những chiếc lẫy hoặc nút bấm được thiết kế như đánh đố.