Những cảnh diễn nhiều nước mắt của Bảo Thanh trong 'Về nhà đi con'

Video
Nhân vật Thư kết hôn theo hợp đồng, chịu nhiều đau khổ ở cuối phim vì thói trăng hoa của chồng.