Những câu hỏi Tổng Bí thư đặt ra tại Hội nghị Trung ương 7

Video
"Vì sao có nhiều nghị quyết rất đúng, rất trúng nhưng việc thực hiện hiệu quả lại thấp? Vì sao quy trình thì đúng nhưng bố trí con người cụ thể lại sai?", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra những câu hỏi trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

VIDEO MỚI NHẤT