DMCA.com Protection Status

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 5/2018

Video
Hàng loạt chính sách mới như: Nhà nước mua xe cũng phải qua đấu thầu, tự gây thiệt hại để nhận tiền bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu đồng... sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2018.