Những chú đại bàng săn bất khả chiến bại của người Kazakhstan

Video
Người Kazakhstan tổ chức Lễ hội đi săn bằng đại bàng hàng năm nhằm duy trì tập quán săn bắt truyền thống ở vùng núi Altai.

VIDEO MỚI NHẤT