Những điều bạn có thể chưa biết về người thuận tay trái

Video
Khoảng 15% dân số thế giới thuận tay trái, trong đó nhiều người có khả năng âm nhạc và rất tài giỏi.