Những điều dưỡng, lao công thầm lặng nơi cách ly virus corona

Video
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vắng hoe vì nỗi sợ lây nhiễm. Ở đây chỉ còn bóng dáng thầm lặng của những y bác sĩ, điều dưỡng chiến đấu cùng bệnh nhân.