Những đứa trẻ đói nghèo ở 'xóm ốc' ven Sài Gòn

Video
Cậu bé Phổ nói em thương mẹ, sợ mẹ xách nước không nổi mà băng qua đường nhiều xe quá nên em giành việc mót rau muống, mò ốc giúp mẹ.

VIDEO MỚI NHẤT