Những hình ảnh không tưởng về sự tàn phá Hong Kong của bão Mangkhut

Video
Với sức gió hơn 200kh/giờ, bão Mangkhut tấn công vào Hong Kong, Trung Quốc gây ra nhiều thiệt hại. Người bị thổi bay trong gió , các tòa cao ốc vị vỡ kính cùng ngập lụt ở khắp nơi và gần 100.000 du khách bị ảnh hưởng.