Những hình ảnh thiên tai nghiêm trọng năm 2017

Video
Thiên tai đã làm hàng trăm người chết, 654 người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế khoảng 59.300 tỷ đồng.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT