Những hộ dân Thủ Thiêm nói gì sau cuộc gặp ông Nguyễn Thiện Nhân?

Video
Trước cuộc tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đi xuống thăm vài hộ dân Thủ Thiêm và "thấy đau" khi chứng kiến họ đang sống trong cảnh hoang tàn.