Những khó khăn của nghề gác chắn đường tàu

Video
Thu nhập ít ỏi, trách nhiệm công việc nặng nề, hàng trăm nhân viên gác chắn đường tàu đã nghỉ việc vì không chịu được áp lực.