Những kỹ năng sống còn khi lưu thông cùng xe container

Video
Để hạn chế tai nạn đáng tiếc khi lưu thông cùng xe container, mọi người cần có kỹ năng phòng tránh và xử lý tình huống đúng cách.
Xem thêm