Những kỳ tích kinh tế Việt Nam sau 30 năm Đổi mới

Video
Từ một nước đói nghèo, Việt Nam đã vươn lên trở thành nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về nông - thuỷ sản, bước vào ngưỡng thu nhập trung bình và hội nhập sâu với kinh tế thế giới.