Những lời nhắn nhủ của thầy Văn Như Cương với học trò

Video
PGS Văn Như Cương được nhiều thế hệ học sinh nhớ đến bởi những lời nhắn nhủ chân thành, sâu sắc.