Những màn trộm xe SH nhanh như chớp

Video
Giả vờ trú mưa trộm SH; nam thanh niên bẻ khóa SH trong 4 giây... là những màn trộm xe khiến nhiều người khó lường.