Những máy bay quân sự có tầm ảnh hưởng trên thế giới

Video
Mỹ, Tây Âu, Liên Xô và Nhật Bản có ưu thế đặc biệt về chế tạo máy bay quân sự. Sau đây là một số phi cơ như vậy, gồm cả các loại đã qua thực chiến.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT