Những người bám cọc câu cá cuối cùng ở Sri Lanka

Video
Xuất phát từ chỗ thiếu phương tiện đánh bắt, giờ đây những cây cọc để ngồi câu cá lại trở thành một nét văn hóa độc đáo của ngư dân nơi đây.