Những người ‘đùa với tử thần’, nằm võng giữa vực sâu 200m

Video
Họ tự gọi nhau là những 'võng thủ', dám mắc võng giữa vực sâu 200m để ngủ qua đêm.