Những người làm giả 94 bệnh án tâm thần cho tội phạm là ai?

Video
Ai là người đặt bút, tiếp tay phù phép ra những bệnh án tâm thần giả mạo, khiến nhiều đối tượng cộm cán có thể trốn án?