Những người một thời “đếm gió đo mưa” ở Hoàng Sa

Video
Cùng với những anh lính hải quân ngày đêm trấn giữ biển trời, ở Hoàng Sa, có những “phó thường dân” tự nguyện ra đảo làm nhiệm vụ. Đó là các nhân viên Trạm khí tượng thuỷ văn ngoài đảo năm này qua năm khác, buổi trưa gió muối hay vào đêm biển động vẫn làm một công việc mà lính đảo gọi đùa rằng “đo mây đếm gió”.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT