Những người phụ nữ khiến tài xế tổn thọ

Video
Phong cách qua đường như giữa chốn không người của những phụ nữ này khiến các tài không biết đường nào để đối phó.